ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πέρα από την παραγωγή προϊόντων, η Κοιν.Σ.Επ. Έρκυνα, ξεκίνησε και τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κτιρίων και της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ για τα οποία έλαβε Πιστοποίηση ISO 9001 , με μεγαλύτερο έργο την καθαριότητα των κτιρίων της ΠΕ Βοιωτίας σε Λιβαδειά , Αλίαρτο και Θήβα.

Close Menu
×
×

Cart