Εγγραφείτε ως Συνεργάτης Affiliate

Όνομα Χρήστη

Το όνομα χρήστη σας.

Email Λογαριασμού

Το κύριο email σας, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση.

Email πληρωμής (paypal)

Το email πληρωμής σας στο PayPal, στο οποίο θα στέλνουμε τις πληρωμές προμηθειών. Μπορεί να είναι το ίδιο με το email του λογαριασμού σας.

Κωδικός

Ο κύριος κωδικός πρόσβασής σας, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση.

Όνομα

Το μικρό σας όνομα.

Επώνυμο

Το επώνυμό σας.

Πώς θα μας προωθήσετε;

Ενημερώστε μας λίγο για τον εαυτό σας και πώς σκοπεύετε να προωθήσετε τα προϊόντα μας.

Ο λογαριασμός σας ως συνεργάτης θα πρέπει να εγκριθεί πριν μπορέσετε να κερδίσετε παραπομπές. Θα λάβετε ένα email μόλις εγκριθεί.