Εγκαίνια του χώρου δημιουργίας και διάθεσης των προϊόντων της Κοιν.Σ.Επ. ‘Ερκυνα (Αγίων Θεοδώρων – Λιβαδειά) που πραγματοποιήθηκε στις 25-11-2016

Εγκαίνια του χώρου δημιουργίας και διάθεσης των προϊόντων της Κοιν.Σ.Επ. ‘Ερκυνα (Αγίων Θεοδώρων – Λιβαδειά) που πραγματοποιήθηκε στις 25-11-2016