Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Έρκυνα

Αρχικά τα ιδρυτικά Μέλη της Κοιν.Σ.Επ. , στην πλειοψηφία τους , ήταν για πολλά χρόνια επιχειρηματίες ή εργαζόμενες σε επιχειρήσεις της πόλης της Λιβαδειάς, με πολλές γνώσεις, πλούσια εμπειρία και σημαντικές δεξιότητες, οι οποίες όμως δυστυχώς επλήγησαν από την οικονομική κρίση και αντιμετώπισαν το σκληρό πρόσωπο της ανεργίας.

Παράλληλα και ως εξαιρετικές νοικοκυρές, γνώριζαν πολύ καλά τα μυστικά της κουζίνας, αγαπούσαν τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική και είχαν με τον καιρό τελειοποιήσει παραδοσιακές συνταγές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, ως ένα είδος κληρονομιάς , τις οποίες και αξιοποίησαν.

Σήμερα έχουν ενταχθεί στην « οικογένεια » της « ΕΡΚΥΝΑΣ » και Μέλη με επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες ( στους τομείς της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων , των οικονομικών , του περιβάλλοντος και του πολιτισμού ) , που συμπληρώνουν και καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του Συνεταιρισμού.

Πρόεδρος:ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αντιπρόεδρος:ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΠΑΓΩΝΑ
Γραμματέας:ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Ταμίας:ΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μέλη:ΦΥΤΙΛΗ ΜΟΡΦΟΥΛΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΣΗΜΩ
ΚΟΒΑΝΗ ΑΣΗΜΩ
ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΠΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΣΧΑΛΗΣ